O mnie

O mnie

Marta Zbojna – prowadzę kancelarię radcy prawnego oraz współpracuję z firmą szkoleniową. Specjalizuję się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie autorskim ze szczególnym uwzglęnieniem specyfiki projektów IT. Współpracowałam z kancelarią Maruta i Wspólnicy sp.j. (obecnie Maruta Wachta sp.j.), wspierałam krajowych dostawców usług IT i sprzętu jako prawnik wewnętrzny (Rodan Systems S.A., Sygnity S.A., Atende S.A.); posiadam doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w szczególności w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej. Jestem absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (Centre for the Study of English and European Union Law), ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. W wolnych chwilach tańczę flamenco.

Aktualności

Jak wynika z komunikatu Sądu Najwyższego 20 listopada 2017r. Sąd Najwyższy wzmocnił środki ochrony prawnej uczestników przetargów.

 

14 listopada 2017r. wchodzi w życie ustawa, która nowelizuje ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 131w. Więcej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

 

Tekst jednolity rozporządzenia dotyczącego kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

 

Urząd Zamówień Publicznych opublikował komunikat dotyczący błędów w formularzach służących do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2017r. dostępne tutaj

 

W dniu 10 sierpnia 2017r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię na temat: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych” dostępna tutaj

Ostatnie wpisy