O mnie

O mnie

Marta Zbojna – prowadzę kancelarię radcy prawnego oraz współpracuję z firmą szkoleniową. Specjalizuję się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie autorskim ze szczególnym uwzglęnieniem specyfiki projektów IT. Współpracowałam z kancelarią Maruta i Wspólnicy sp.j. (obecnie Maruta Wachta sp.j.), wspierałam krajowych dostawców usług IT i sprzętu jako prawnik wewnętrzny (Rodan Systems S.A., Sygnity S.A., Atende S.A.); posiadam doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w szczególności w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej. Jestem absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (Centre for the Study of English and European Union Law), ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. W wolnych chwilach tańczę flamenco.

Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych opublikował komunikat dotyczący błędów w formularzach służących do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2017r. dostępne tutaj

 

W dniu 10 sierpnia 2017r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię na temat: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych” dostępna tutaj

 

03 lipca 2017r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że wniosek o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego Partnerstwa, złożony w naborze nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 zorganizowanym w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, spełnił kryteria merytoryczne II stopnia oraz uzyskał 193 pkt.

 

02 czerwca 2017r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię o zamówieniach in-house dostępna tutaj

 

24 maja 2017r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował najnowsze raporty poświęcone tematyce  kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP – więcej informacji tutaj 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. dostępny – tutaj

Ostatnie wpisy